Bokomtale av Tillit og undring

Astrid Helga Sundt, pedagogisk leder i Tryllefløyten Steinerbarnehage og med mastergrad i Steinerpedagogikk, har skrevet en bokomtale av Tillit og undring. Under kan du leste første avsnitt av bokomtalen,eller lese hele bokomtalen her

Denne boken av Eldbjørg Gjessing Paulsen er svar på et lenge uttalt behov i det steinerpedagogiske miljøet i Norge. Formålet med boken, slik hun selv beskriver det i forordet, er å vekke en interesse for hvem det lille barnet er og for hvordan vi kan forstå ham eller henne. Og boken vekker interesse, men den gjør langt mer enn det; den er et pedagogisk og praktisk verktøy for foreldre og barnehage med et innhold som vi gjenkjenner som nødvendig kunnskap for alle som vil la sitt arbeid med små barn ledes av steinerpedagogiske impulser. Uten å bli påtrengende, livsfjern eller gammeldags, er den hele veien trofast mot særpreget i vår pedagogikk. Med solid forankring i det antroposofiske menneskebildet omtales vårt arbeid med et lett og allment tilgjengelig språk.

Legg igjen en kommentar