Lek


I Stjerneglimt steinerbarnehage er vi opptatt av å bruke mest mulig naturlige materialer i leketøy. Lekene skal gi rom for fantasi og styrke barnets egen sansing og forestillingsevne.