Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget, SU består av alle foreldre/foresatte til barn i Stjerneglimt. SU skal være bindeledd mellom barnehagen og foreldrene.
Utvalget arrangerer en felles dagstur i løpet av høsten og bidrar på dugnader og julemarkedet.