Stiftelsen ble opprettet i 1984 med tanke om å starte en Steinerbarnehage. Intensjonen var at det skulle være en ideell stiftelse hvor ingen sto økonomisk ansvarlig. Det var en liten gruppe mennesker som var spesielt interessert i Antroposofi og Steiner-pedagogikk, samt representanter fra foreldregruppen, som  dannet et styre i Stiftelsen.
Stiftelsen skulle forvalte og eie barnehagen og se til at den ble drevet etter Steiner-pedagogiske prinsipper.
I dag består stiftelsen av medlemmer utenfor barnehagen, med interesse for antroposofi og steiner-pedagogikk, representanter fra de ansatte i barnehagen,samt representanter fra samarbeidsutvalget ( foreldrene)

Det avholdes ca 4 styremøter i året, et av de er årsmøte.

Styret består av:
Styreleder: Brit Østerud
Daglig leder i barnehagen: Åshild Eie Flatestøl
Faste Medlemmer:
Astrid Gjessing Jensen
Kristin Hirte
Liv Altenborg
Ansatt representant: Sølvi Liltved
Foreldrerepresentant: Stine Odden Hagen
Varamedlem: Isabel Algard Kallhovd
Varamedlem: Jon Rustand

Kontaktperson i stiftelsen:
Styreleder: Brit Østerud
e-post brit.osterud57gmail.no