Barnet under 3 år hjemme og i Steinerbarnehager
Barndommen setter sine spor i alle menneskers liv. Uansett hva som møter oss på veien fra fødselen og frem til vi kan stå på egne ben, vil det være med på å prege våre liv. De tre første årene er av større betydning enn noen annen senere periode i et menneskets liv. Det er i disse årene grunnlaget legges for hvordan mennesket vil utvikle seg både fysisk og psykisk. Forutsetningen for at barnet skal kunne utvikle seg og ta i bruk de evner, egenskaper og muligheter det bringer med seg, er at det er i trygge omgivelser og føler seg vel både fysisk og psykisk. Barnet trenger omsorgspersoner som har evne til å se hva det trenger til enhver tid, voksne som kan undre seg sammen med barnet og gi det nok tid til å ta sine skritt ut i verden. Boken er ment som en inspirasjon til pedagoger og foreldre/foresatte som ønsker en dypere forståelse av barnet under tre år og til alle som har eller har tenkt å starte en småbarnsavdeling.

Boken kan kjøpes i barnehagen

Bok omtale av Astrid Helga Sundt

Boken finnes på engelsk

trustandwonder

What do infants and
toddlers need from us?
This lovely book speaks to the heart of our relationship as parents,
educators and caregivers to the child from birth to three. Eldbjørg
Paulsen has a wealth of experience as mother, grandmother, and
Waldorf kindergarten teacher in Norway, and as a mentor, teacher
trainer and the founder of a baby care project in South Africa.
She offers insights into the child’s process of becoming
during this critical stage of development, and
inspiration for adults who care for young
children in Waldorf settings and at home.
This book is a real treasure for those
who want to create truly nourishing
environments for very young children!
—Susan Howard
WECAN Coordinator