Søk om plass

Alle barnehagene i Arendal samarbeider om barnehageopptaket. Søknadsfristen er 1. mars. For å være med i hovedopptaket må du sende inn søknaden senest 1. mars. Du kan også søke om barnehageplass resten av året. Da har du ikke rett til plass, men kan få plass dersom det er ledig.