Kort om Stjerneglimt

Vi er en privat barnehage som driver etter Rudolf Steiners pedagogiske impulser. Barnehagen eies av Stiftelsen Stjerneglimt Steinerbarnehage. Alt overskudd går til drift av barnehagen.

Økologisk og biodynamisk mat

Vi vet at kosthold er en viktig del av barnas oppvekst. Derfor har vi hatt økologisk mat i barnehagen, helt siden starten 1984. En del av grønsakene dyrker vi sammen med barna i barnehagen, og en del får vi fra et andelslandbruk i nærheten.

"Det skal ikke spørres om hva menneske må vite for å passe inn i et bestående samfunn, men om hva som finnes i menneske av anlegg og om hva som kan utvikles i det. Da blir det mulig å tilføre samfunnet stadig nye krefter fra den oppvoksende slekt."

- Rudolf Steiner

r steiner