Kolisko Stevnet – Mexico 2006

Mexico Mex 3Mex 2

Det var med stor spenning vi dro av gårde til Mexico for å delta på Kolisko-stevnet i Guanajuato. En lang flyreise på et døgn til sammen, men det var verdt det!

Guanajuato ligger omtrent midt i Mexico og er en gammel sølvgruveby og universitetsby. For å komme inn til byen med bil må du kjøre gjennom noen av de gamle gruvegangene som i dag er nedlagt. Selve sentrum av byen er ikke så stor med sine trange gater og smug, likevel rommer den utallige kirker(17, tror jeg) like mange museer, 3 store teater og flere flotte kolonihus. Alt dette gjør at byen er meget sjarmerende. Det bor ca 140 000 innbyggere i byen og det virker som om alle er glade i byen sin, for det yrer av folkeliv fra tidlig morgen til sent på kveld. Unge, gamle, familier m/barn, alle er der i tillegg til alle turistene som strømmer til byen hvert år. Ja, også alle oss fra stevnet!! Musikk, sang og spill (teater og gjøglere) preget byen mer eller mindre hele dagen.

Til sammen ni Kolisko-stevner ble holdt rundt om i verden i løpet av 2006. I India, Taiwan, Sør Afrika, Filippinene, Ukraina, Australia, Mexico, Sverige og Frankrike. Det syvende stevnet ble holdt i Guanajuato.

Kolisko stevnet er et pedagogisk/terapeutisk stevne som er oppkalt etter den første antroposofiske skolelege; Eugen Kolisko. Han hadde et nært samarbeid med lærerne i den første steinerskolen i Stuttgart og gav inspirasjon til konseptet steinerpedagogikk som forebyggende når det gjaldt helse og utvikling hos barn.

Selve stevnet ble holdt på et gammelt fasjonabelt hotell med ca 250 deltagere. De fleste kom fra Mexico, Sør Amerika, Nord Amerika og noen få fra Tyskland, Canada og 2 fra Norge, Arendal. Steinerpedagoger både fra skoler og barnehager, samt leger, terapeuter, sykepleiere, eurytmister, foreldre og venner var representert.

Stevnet åpnet med å ønske alle kontinentene velkommen, deretter fikk Guvernøren i delstaten Guanajuato og borgermesteren i byen holde hver sin appell. Det hele startet med et brak, bokstavelig talt. Et voldsomt tordenvær braket løst og etter bare noen sekunder gikk lyset og hele salen ble mørklagt. Heldigvis gikk det ikke for lang tid før lyset kom tilbake (noe det ikke alltid gjør) og de prominente herrene fikk fullføre talene sine.

Michaela Glöckler holdt innledningsforedraget den første kvelden. Hennes budskap var blant annet at vi i vårt århundre har all den teoretiske kunnskap vi trenger for å oppdra barn, men vi trenger å forstå den før vi kan vite hvordan vi skal praktisere den.

Vi er alle verdensborgere med moderne bevissthet og hver og en av oss som voksen må selv ta ansvar for egen utvikling. Det er en tornefull vei å gå. Man føler seg ensom og forlatt”lost in the world”

Barn i dag trenger vår beskyttelse samtidig som vi må nære og styrke den individuelle utviklingen. Til det har vi steinerpedagogikken som redskap!

Dr, Michaela Glöckler og Dr. Bruno Callegaro holdt hovedforedragene alle dagene.

Michaela Glöcklers tema var; Det medisinske fundament i Steinerskolen/barnehagens læreplan. Hun knyttet det opp mot de ulike aldersspesifikke gruppene som barnehage/førskole, småbarnstrinnet og helt opp til videregående trinn.

Bruno Callegaro tok for seg; Barneobservasjoner og ulike diagnoser. Hvordan kan vi utøve det praktisk/metodiske i barnehagen, skolen og i hjemmesituasjon?

Etter hovedforedragene hadde vi gruppearbeid og i de fleste gruppene foregikk det tospråklig, spansk og engelsk. Tema fra morgen foredraget med spørsmål ble tatt opp i gruppene og knyttet til det temaet/området som kurset handlet om. For eksempel i barnehagegruppen ble spørsmål knyttet opp mot hvordan kan vi bruke dette i arbeidet med de minste barna? De fleste gruppene var små, noe som gav mulighet til å bli kjent og at mange fikk anledning til å delta aktivt.

På kveldene var det underholdning. Blant annet fikk vi oppleve en profesjonell dansegruppe på et av teatrene inne i byen. Det var ”Ballet Folklore” som fremførte mexicansk dans og sang. Det var et fyrverkeri både med farger og bevegelse og jeg hadde problemer med å se ”balletten”, men flott var det! Og under siste dansen ble publikum hentet opp på scenen og delta i dansen, blant annet Michaela Glöckler som fikk svingt seg på mexicansk vis, noe hun gjorde med glans!

En av de andre kveldene deltok flere av oss på byvandring med musikanter som tok oss rundt i de trangeste smugene, mens de spilte og sang for oss. Selv om vi gikk i flokk og følge var det en stemningsfull kveld som ikke blir glemt.

Sang, dans og glede er det jeg forbinder med Guanajuato og som jeg vil huske som det spesielle ved dette stevnet. Tar vi med oss det pluss all kunnskap og tanker som ble formidlet gjennom foredragene og kursene, fikk vi mye å ta med oss tilbake i ”sekkene” våre.

For meg ble konseptet”Kolisko” samarbeid med leger, sykepleiere, terapeuter, lærere, førskolelærere, eurytmister og foreldre en tanke jeg ser blir mer og mer viktig i arbeid med barn, enten det er de aller minste fra 0-3, eller de største i videregående. Vi trenger hverandre for å møte de utfordringer som vi får i arbeid med mennesker i utvikling.

En ekte mexicaner på vei gjennom byen.IMG_2910.JPG

Arendal okt. 2006 Eldbjørg Gjessing Paulsen

Legg igjen en kommentar