2012 Cape Town

Referat fra arbeidet i Cape Town 2012

Tilbake i Cape Town, enda et år er gått!
Jeg har samme følelser og tanker hver gang jeg kommer tilbake; er det mulig at det har gått et helt år siden sist? hva har skjedd på dette året og hva vil skje denne gangen? Den første uken gikk med til planlegging og kurs med de ansatte på CCE (Center for Creative Education). Det var temaet «det lille barnet» som sto i fokus på kurset, og vi utvekslet tanker og ideer rundt dette og prosjektet vårt « Birth to Three « (BTT).

Vi ser at vi må prøve å begrense prosjektet til to barnehager i første omgang og så utvide med en barnehage hvert år som kan være med i prosjektet. I tillegg har vi sett at vi trenger en som kan følge opp prosjektet gjennom hele året og ikke bare de fire ukene jeg er der nede.
En stilling på ca. 20 % som dette året dekkes av de midlene vi har samlet sammen her i Norge. De neste to årene vil IASWECE (Det Internasjonale Steinerbarnehageforbundet)være med å støtte det sammen med oss. I løpet av tre år håper vi prosjektet kan bære seg selv.
Nomathemba Tindlini søkte og fikk stillingen. Hun har jobbet sammen med meg på de fleste kursene jeg har holdt og har oversatt til Xhosa når det har vært nødvendig. Hun har utdannelse fra CCE og har vært veileder for barnehagene i Townshipen i flere år. Hun passer perfekt til dette arbeidet, i tillegg brenner hun for arbeidet med de aller minste barna! Jeg tror prosjektet får en annen kvalitet når det blir fulgt opp underveis med en kontaktperson som jevnlig besøker barnehagene og som lager rapporter om hvordan det går.

Jeg besøkte begge barnehagene som er med i prosjektet. De er veldig forskjellige. Begge har gode muligheter til å gjøre hverdagen bedre for de minste. I fjor gjorde vi en stor jobb i Masahke Educare med oppussing av nytt rom, inventar, leker og ikke minst med veiledning og samtaler med de ansatte. Her er der fremdeles en jobb å gjøre sammen med de ansatte og hvordan de legger til rette for barna. Det største problemet er antall barn de tar inn og mangel på nok ansatte. Det er en problematikk som ikke er så lett å komme til livs. Det er mange måter å tenke rundt det. Selv om det er flott at de tar imot de barna som kommer, men alle trenger egentlig et barnehagetilbud, og noe av intensjonen med prosjektet er å skape barnehager med gode oppvekstsvilkår. Det blir ikke bra når 30-40 barn fra 2mnd til ca. 3 år sitter og ligger på gulvet i et rom på 12-15 m2. Da har de liten mulighet til blant annet bevegelse eller utvikling.
Vi må hele tiden finne noe som er i tråd med virkeligheten samtidig som vi må ha et ideelt mål å strebe etter og som er mulig å realisere i Townshipen rundt Cape Town.

Den andre barnehagen; Ikwezi Locusa Educare har et lite skur med ca. 10-12 barn og to voksne. Meget enkle materielle kår, men voksne med blikk og forståelse for hva de små trenger. Her har vi store forhåpninger. Vi har planer om et nytt bygg hvor vi vil være med å innrede, men det viktigste er at de klarer å holde på den kvaliteten de har nå og holde på antall barn og voksne.

I de tre siste ukene jeg var der, hadde jeg et kurs i småbarns pedagogikk, et weekendkurs i Durban (ca. to timer med fly fra Cape Town), møter med pedagoger fra Cape distriktet.
Da de fire ukene var over kom flere av mine kolleger og faste styremedlemmer fra Norge til Cape Town, og vi hadde en studieuke sammen. Det kommer en stemningsrapport fra dem som var med på turen i neste nummer… så følg med!

Vi har fremdeles behov for støtte til prosjektet vårt, særlig nå som vi skal dekke inn en 20 % stilling. Kontonummeret vårt er 28010360066 ” Center for Creative Education ” for dere som ønsker å støtte prosjektet

Vårhilsen fra Arendal mai 2012
Eldbjørg Gjessing Paulsen

Legg igjen en kommentar