Praktisk Info

Noen praktiske opplysninger om barnehagen;

  • Vi er en privat barnehage som driver etter Rudolf Steiners pedagogiske prinsipper.
  • Vi har åpningstid fra 0730 til 1615 fra mandag til fredag.
  • Vi følger noe av skolens ferier, men holder åpent i høstferie, vinterferie med bindende påmelding, samt siste uken i juni.
  • Oppsigelse i barnehagen er 1 mnd på høsten og 2 mnd fra og januar til juni ( se barnehagens vedtekter)
  • Vi har kun hele (100 %) plasser og det betales makstaks for 11 mnd i året.
  • Det er anledning til å søke redusert betaling på lik linje med alle andre barnehager.
  • Mat/kost penger kommer i tilegg og er satt til 200,- pr barn pr måned. Barna får alle måltidene i barnehagen. Vi serverer økologisk varm/kald mat hver dag.
  • Vi legger vekt på foreldrearbeid og forventer deltagelse på foreldremøter, kurser, dugnader, julemarked og lignende som blir arrangert i regi av Barnehagen og/eller Samarbeidsutvalget.
  • Tidsskriftet Steinerskolen får alle familier tilsendt 4 ganger i året så lenge barnet går i barnehagen og det er inkludert i foreldrebetaling 🙂

Velkommen til Stjerneglimt.