Velkommen til nytt barnehageår

Vi gleder oss over den flotte hagen vår